Welkom in onze wondere wereld

 

Aurora = het poollicht.

Aurora = de godin van de dageraad.

Het Aurora Collectief bestaat uit: Karen Berghmans, Marjan Verachtert en Marcel Kumpen. Zij laten hun licht schijnen op de aarde.

Het collectief brengt je in vervoering met prachtige dwarsfluitklanken (Marjan), mooie vioolmuziek (Karen) en zelf geschreven teksten (Marcel).

Het gezelschap richt zich tot een publiek dat graag stilvalt in de drukte van het leven. Bel of mail als je wil binnentreden in de wondere wereld van het Aurora Collectief. Klik op "Contacteer ons".

ZIEKENHUISVERHALEN                      

Het Aurora Collectief brengt sinds het speelsiezoen 2014-2015 een programma onder de titel "Ziekenhuisverhalen". In deze voorstelling neemt het collectief je mee in verhalen die Marcel zelf mocht beleven in zijn dagelijks werk in het Mariaziekenhuis Overpelt. Deze productie kwam tot stand in samenwerking met Jan De Cock. Hij was zelf werkzaam in enkele Antwerpse ziekenhuizen en auteur van onder meer het boek "Doodgelukkig Leven". Enkele van zijn ervaringen werden in het programma verwerkt.

Klik op "Proeverij" om kennis te maken met het programma.

GEDICHTEN VAN EEN OUDE MONNIK

Pater Amandus Bussels kende een rijk gevuld leven als monnik in de Achelse Kluis. Naast zijn drukke bezigheden  en sociale bewogenheid als kloosterling schreef hij ook enkele dichtbundels. Pater Amandus was bovendien een flamingant in hart en nieren. In dit programma wordt het levensverhaal van Amandus verteld. Er wordt ook stilgestaan bij de teloorgang van stilteplaatsen in onze samenleving.

Avondland

Aan de hand van eigen poëtische reflecties staan we mijmerend stil bij de dingen des levens.